Srp / Eng 

Konsultantske usluge na projektu izgradnje 400 kV dalekovoda TS Kragujevac 2 – TS Kraljevo 3 i proširenja trafostanica Kragujevac 2 i Kraljevo 3

Ovog oktobra, konzorcijum ÅF Consult Switzerland i ELEM & ELGO potpisali su sa srpskim operatorom prenosnog sitema Elektromreža Srbije ugovor za konsultantske usluge na projektu izgradnje 400 kV dalekovoda TS Kragujevac 2 – TS Kraljevo 3 i proširenja trafostanica Kragujevac 2 i Kraljevo 3.

Usluge obuhvataju konsultantske tokom realizacije projekta razvoja prenosne mreže. Obuhvaćene su faza pripreme i implementacije projekta za dva lota (dalekovod i trafostanice), uključujući pripremu tenderske dokumentacije, tenderski postupak, proces pregovaranja ugovora i konsultantske usluge tokom faze implementacije.

Ugovor će biti realizovan u roku od 36 meseci.

Projekat sufinansiraju KfW i WBIF.