Srp / Eng 

Konsultantske usluge na projektu DV 220 kV Akhaltsikhe-Batumi u Gruziji

E&E je sa operatorom prenosnog sistema Gruzije (Georgian State Electrosystem JSC – GSE) potpisao ugovor za pružanje konsultantskih usluga na izradi tenderske dokumentacije za novi DV 220 kV Akhaltsikhe-Batumi u Gruziji.

Tim konsultanata E&E će asistirati Investitoru tokom procedure pripreme i objavljivanja tenderske dokumentacije za izvođenje radova na izgradnju dalekovoda, kao i tokom procesa klarifikacija.

Ugovor za izvođenje radova će biti realizovan prema “crvenom” FIDIC-u, dok će projekat finansirati Svetska Banka.