Srp / Eng 

Konferencija BH komiteta CIGRE (Neum, 4. – 8. oktobar 2015)

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog saveta za velike električne mreže – BH K CIGRÉ održao je svoje 12. savetovanje u Neumu, hotel Grand Hotel Neum, od 4. do 8. oktobra 2015. godine. Za detalje o savetovanju možete posetiti stranu komiteta. U okviru studijskog komiteta B2, prihvaćen je i referat čiji su autori Ivica Bačvanski, Miloš Golubović i Jim Rowe, pod nazivom „Primena SkyWrap kabla za potrebe ostvarivanja optičke veze kao alternativno rešenje pri rekonstrukciji postojećih nadzemnih vodova“. Referat je na savetovanju prezentovao Ivica Bačvanski, a diskusija je bila interesantna, pogotovo u smislu razmene regionalnih iskustava u implementaciji alternativnih rešenja za ostvarivanje optičkih veza preko nadzemnih vodova.