Srp / Eng 

Izvođenje specijalizovanih obuka u Kurdistanu (Irak)

U julu 2017. godine ELEM & ELGO je potpisao ugovor za sprovođenje 13 obuka u iračkom Kurdistanu, a koje se odnose na različite oblasti prenosa i distribucije električne energije, uključujući i projektovanje objekata prenosa, izvođenje radova, održavanje, tehničke standarde, obuke vezane za korišćenje specijalizovanog softvera, itd. Ugovor je potpisan sa nemačkom kompanijom Luthardt (glavni ugovarač) a klijent je Ministarstvo ekonomije Kurdistana (Irak).

Ugovor se sastoji od dela pripreme materijala za obuku i samih obuka koje će se odvijati u Erbilu. Usluge će se pružati tokom 2017. i 2018. godine