Srp / Eng 

DV 330kV Qua Iboe Terminal (QIT) – Ikot Abasi u Nigeriji

Potpisan je ugovor za pružanje konsultantskih i projektantskih usluga na projektu dalekovoda 2 x 330kV Qua Iboe Terminal (QIT) – Ikot Abasi (60km) na jugoistoku Nigerije, u pokrajini Akwa Ibom.

Celokupan projekat, pod nazivom NNPC/MPN JV Power Project (JVPP), obuhvata izgradnju gasne elektrane, ukupne instalisane snage 452 MW i pripadajuća postrojenja transformacije i prenosa električne energije. Povezivanje na nacionalnu prenosnu mrežu je predviđeno predmetnim dalekovodom 330kV. Investitor je konzorcijum ExxonMobil i Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), a E&E je na projektu dalekovoda podizvođač nemačkih konsultantskih kompanija ILF i intec GOPA. Završetak izgradnje je predviđen za početak 2013.godine.

Tim eksperata E&E je sastavljen od inženjera elektro, građevinske i geodetske struke, a na projektu će raditi sa partnerskim kompanijama u sedištu projekta u Lagosu.