Srp / Eng 

DV 2×400 kV TS Pančevo 2 – granica sa Rumunijom

E&E je izvršio tehnički pregled objekta DV 2×400 kV TS Pančevo 2 – granica sa Rumunijom, koji je izgrađen kao interkonektivni prekogranični dalekovod, i koji je prva deonica Transbalkanskog koridora.

Celokupan projekat finansiran je sredstvima EMS-a, a izvođači radova su bile domaće kompanije.

Transbalkanski koridor dalekovodima će spojiti Rumuniju, Srbiju, BiH, Crnu Goru i Italiju. Dalekovodi su trasirani od Rešice u Rumuniji do Pančeva, Obrenovca i Bajine Bašte, zatim do Pljevalja u Crnoj Gori i Lastve, a podvodnim kablom će veza biti ostvarena sa Vilanovom u Italiji.

U Srbiji jedan krak koridora vodi do Kragujevca i Kraljeva, a deo ide i do Višegrada u BiH (Republika Srpska).