Srp / Eng 

Društvena angažovanost naše kompanije

Kao društveno odgovorna kompanija, ELEM & ELGO d.o.o. i ove godine posvećuje pažnju bezbednosti, zdravlju i unapređenju kvaliteta života u svom okruženju. Pružili smo podršku izdavanju brošure „Droge i zavisnost“ koju je pripremila firma Dragao d.o.o. uz podršku Policijskog sindikata Srbije. Brošura informiše o štetnosti narkotika i potencijalnoj zavisnosti, koja je jedan od vodećih uzročnika razaranja porodice, i namenjena je pre svega deci i omladini.

ELEM & ELGO je u 2015. godini pružio podršku istom izdavaču pri izradi brošure „Osnovi i zadaci prve pomoći“ namenjenoj deci školskog uzrasta.