Srp / Eng 

Dobijena „velika licenca“ u oblasti obnovljivih izvora energije / OIE (P190E1)

Dana 29.09.2016. godine naša kompanija je pored već postojećih licenci za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenergetskih vodova i transformatorskih stanica napona 110kV i više (P061E1, P062E1, I061E1, I062E1), dobila i licencu za izradu projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije dobijene iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više (P190E1).

Na taj način, ELEM & ELGO učvršćuje svoju poziciju i na ovom polju, prateći trendove u energetskom sektoru.