Srp / Eng 

Auto-put E-70 / E-75, Obilaznica oko Beograda – Projekti elektroenergetike

Sa Institutom za Puteve je sklopljen ugovor za izradu idejnih i glavnih projekata energetskih objekata, osvetljenja i rekonstrukcija nadzemnih vodova od 35kV do 400kV na auto-putu E-70 / E-75, Obilaznica oko Beograda, deonica Dobanovci – Bubanj Potok (Sektori 1-4 i Sektor 6). U okviru objekata koji su obuhvaćeni projektom se nalaze i tri petlje i tunel Beli Potok, sa pratećim elektromašinskim instalacijama i signalizacijom.

Rok za izradu svih glavnih projekata je avgust 2011.