Srp / Eng 

Zahvlanica organizacije “Radost deci” za podršku i saradnju u cilju inkluzije dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju