Ulica Ušće, Novi Beograd Rekonstrikcija instalacije javnog osvetljenja

Ulica Ušće, Novi Beograd
Rekonstrikcija instalacije javnog osvetljenja