TS 110/10kV Autokomanda će se nalaziti u centralnom delu Beograda, u novom komercijalnom području, pa će postrojenje 110kV biti izgrađeno u GIS izvedbi (SF6). Projekat obuhvata izradu sledeće dokumentacije: – Idejni projekat TS sa studijom opravdanosti – Koncepcija zaštite od požara – Elaborat zaštite na radu – Licitacioni elektrotehnički elaborat (tender)

TS 110/10kV Autokomanda će se nalaziti u centralnom delu Beograda, u novom komercijalnom području, pa će postrojenje 110kV biti izgrađeno u GIS izvedbi (SF6). Projekat obuhvata izradu sledeće dokumentacije:
– Idejni projekat TS sa studijom opravdanosti
– Koncepcija zaštite od požara
– Elaborat zaštite na radu
– Licitacioni elektrotehnički elaborat (tender)