Autoput E-75, deonica Batajnica – Dobanovci, Čvor Dobanovci

Autoput E-75, deonica Batajnica – Dobanovci, Čvor Dobanovci:
– Instalacija javnog osvetljenja sa energetikom napajanja,
– telekomunikacione instalacije i
– sinhron plan svih instalacija i objekata