Autoput E-70, deonica Novi Sad – Beograd Instalacija javnog osvetljenja sa pripadajućim TS 20/0.4 kV i vodovima 10 kV

Autoput E-70, deonica Novi Sad – Beograd
Instalacija javnog osvetljenja sa pripadajućim TS 20/0.4 kV i vodovima 10 kV