Autoput E-70, deonica Novi Sad – Beograd, Most Beška Instalacija javnog osvetljenja sa pripadajućim TS 20/0.4 kV i vodovima 20 kV

Autoput E-70, deonica Novi Sad – Beograd, Most Beška
Instalacija javnog osvetljenja sa pripadajućim TS 20/0.4 kV i vodovima 20 kV