Pružanje konsultantskih usluga na relaizaciji projekta izgradnje malih hidroelektrana, koje finansira VOLKSBANK, Srbija. Izgradnja MHE Džep se predviđa na Džepskoj reci, u opštini Vladičin Han. Instalisana snaga je 495kW. Ugovorene usluge: – Davanje stručnog mišljenja na osnovu pregleda tehničke dokumentacije i pribavljenih dozvola – Elaborat o pregledu dokumentacije – Praćenje realizacije projekta

Pružanje konsultantskih usluga na relaizaciji projekta izgradnje malih hidroelektrana, koje finansira VOLKSBANK, Srbija.
Izgradnja MHE Džep se predviđa na Džepskoj reci, u opštini Vladičin Han. Instalisana snaga je 495kW.
Ugovorene usluge:
– Davanje stručnog mišljenja na osnovu pregleda tehničke dokumentacije i pribavljenih dozvola
– Elaborat o pregledu dokumentacije
– Praćenje realizacije projekta