Beogradski sajam, prostor kod hale 14 Instalacija javnog osvetljenja VIP parkinga

Beogradski sajam, prostor kod hale 14
Instalacija javnog osvetljenja VIP parkinga