Konultantske usluge u toku izrade tenderske dokumentacije i tokom procedure objave tendera i klarifikacija: – Pregled i izmene tenderske dokumentacije – Podrška Investitoru tokom finalizacije tenderske dokumentacije, objave tendera i u toku procesa klarifikacija, do otvaranja ponuda (Projekat izgradnje finansira Svetska Banka)

Konsultantske usluge u toku izrade tenderske dokumentacije i tokom procedure objave tendera i klarifikacija:
– Pregled i izmene tenderske dokumentacije
– Podrška Investitoru tokom finalizacije tenderske dokumentacije, objave tendera i u toku procesa klarifikacija, do otvaranja ponuda
(Projekat izgradnje finansira Svetska Banka)