Glavni projekat rekonstrukcije DV 110kV – ostvarivanje telekomunikacione veze ugradnjom OPGW užeta ili SkyWrap kabla Usluge: – Dopuna postojeće projektne dokumentacije – geodetsko snimanje i izrada podužnog profila dalekovoda za konačno stanje; – Elaborat za izbor optimalnog rešenja, sa predlogom rešenja Investitoru; – Glavni projekat rekonstrukcije dalekovoda;

Glavni projekat rekonstrukcije DV 110kV – ostvarivanje telekomunikacione veze ugradnjom OPGW užeta ili SkyWrap kabla
Usluge:
– Dopuna postojeće projektne dokumentacije – geodetsko snimanje i izrada podužnog profila dalekovoda za konačno stanje;
– Elaborat za izbor optimalnog rešenja, sa predlogom rešenja Investitoru;
– Glavni projekat rekonstrukcije dalekovoda;