Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design, As-Bulit Design

Opis projekta:

Hibridni nadzemni i podzemni kablovski vod 110kV Kombinovana gasno-parna elektrana Vinča – TS Beograd 20
Priprema Projekta za izvođenje, Projekta izvedenog objekta i Mikroprojekta (na osnovu izgrađenog voda).

Izvršene usluge:
• Projekat za izvođenje
• Prilagođavanje standardnih tipova stubova kako bi se omogućio prelazak sa podzemnog na nadzemni tip voda (dodatne konzole, jačanje konstrukcije, itd.)
• Projektovanje posebnih temelja gde je neophodno
• Projekat izvedenog objekta
• Mikroprojekat

Investitor/Partner:

Beočista Energija d.o.o.

Lokacija:

Montenegro

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design, As-Bulit Design

Opis projekta:

Glavni projekat rekonstrukcije dalekovoda 400kV Ribarevine – Peć u Crnoj Gori (zamena stuba br. 15)
Isporuka PZI projekta čelično rešetkastog stuba, Glavnog projekta specijalnih temelja sa elementima za izvođenje.

Izvršene usluge:
• Prilagođavanje projekta standardnog čelično rešetkastog stuba (noseći stub) za isporuku Klijentu u Crnoj Gori
• Priprema elemenata za izvođenje Glavnog projekta rekonstrukcije DV
• Projektovanje specijalnih temelja za nov stub
• Podrška izvođaču u procesu proizvodnje čeličnog rešetkastog stuba
• Projekat izvedenog objekta (građevinski deo)

Investitor/Partner:

Crnogorski Elektroprenosni Sistem (CGES), TSO of Montenegro

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design, As-Bulit Design

Opis projekta:

Moravski koridor – projekat autoputa
Projektovanje i premeštanje električnih vodova visokog, srednjeg i niskog napona na deonicama 1, 2 i 3 (vodovi 0,4 kV, 10 kV, 35 kV i 110 kV).

Izvršene usluge:
• Idejno rešenje
• Idejni projekat
• Projekat za građevinsku dozvolu
• Savetodavne usluge građevinskoj kompaniji
• Projekat izvedenog objekta

Investitor/Partner:

PE Roads of Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Consulting Services, Study Design, Basic Design

Opis projekta:

Vetropark Bašaid – konsultantske i projektantske usluge vezane za projekat priključenja na mrežu (DV 110kV i Razvodno postrojenje 110kV)
Projektantske i konsultantske usluge od analize mogućnosti povezivanja na 110kV mrežu do Projekta za građevinsku dozvolu.

Izvršene usluge:
• Draft projektnog zadatka za obe komponente (DV i RP)
• Idejno rešenje
• Podrška tokom izrade prostorno -planske dokumentacije
• Idejni projekat
• Projekat za građevinsku dozvolu

Investitor/Partner:

Bašaid Wind d.o.o.

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

As-Bulit Design

Opis projekta:

Auto put Е-70/Е-75 Obilaznica oko Beograda, sekcija Dobanovci – Bubanj Potok, Sektor 6
Projektovanje ukrštanja i rekonstrukcija dva dalekovoda 110 kV i tri 220 kV.

Izvršene usluge:
• Projektovanje stubova – uključujući i radioničke crteže
• Studije ukrštanja
• Projekat za izvođenje 110kV i 220kV vodova
• Praćenje građevinskih radova i savetodavne usluge građevinskoj kompaniji
• Projekat izvedenog objekta

Investitor/Partner:

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

2021

Vrste usluga:

Study Design

Opis projekta:

WB21-SRB-ENE-01-Srbija, severni CSE koridor, nova TS 400/110 kV Beograd Zapad i DV 400 kV Srbija-Rumunija: Studija izvodljivosti, sa idejnim rešenjem i preliminarnom ESIA studijom
Podprojekat sadrži 3 komponente:
1. Trafostanica (TS) 400/110 kV Beograd Zapad sa poravnanjem dalekovoda 400 kV i 110 kV
2. DV 400 kV TS Beograd Zapad – VE Čibuk 1 (oko 80 km)
3. Nadogradnja postojećeg DV 400 kV Srbija (HE Đerdap 1) – Rumunija (Portile de Fier) na dvostruki DV (oko 2 km)

Izvršene usluge:
• Upravljanje projektom (vođa projektnog tima)
• Razvoj alternativnih DV koridora i tehnička procena
• Razvoj alternativnih TS lokacija i tehnička procena
• Poređenje projektnih opcija i višekriterijumska procena (MCA)
• Studija izvodljivosti
• Idejno rešenje za DV i TS – prema zakonodavstvu Srbije

Investitor/Partner:

European Commission (WBIF – IPF), Lead IFI - KfW

Lokacija:

Sweden

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta:

Jednostruki DV 400 kV dužine od oko 90 km između Ekidana i Nibra i novi jednostruki dalekovod 400 kV od približno 80 km između Nibra i Hemsja
Pregled glavnog projekta dalekovoda za projekat Ekidan – Nibro – Hemsjo / Građevinski deo (Temelji).

Izvršene usuge:
• Pregled glavnog projekta (temelji, uzemljenje, ostala opšta dokumentacija)
• Učešće na sastancima o napretku projekta sa projektantima i klijentima (SVK)

Investitor/Partner:

Svenska Kraftnät

Lokacija:

Vinča, Serbia

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design, As-Bulit Design

Opis projekta:

DV 35kV i U/G kabl TS Vinča – deponija TS Vinča (2,8 km + 0,36 km) i
35kV U/G kabl sa DV 35kV Br. 357 do TS Vinča Deponija (1,4 km)

Izvršene usluge:
• Projekat za izvođenje
• Plan preventivnih mera
• Projekat izvedenog objekta

Investitor/Partner:

SUEZ Vinca Operator d.o.o. Serbia

Lokacija:

Serbia, BiH, Montenegro

Početak projekta:

2019

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Study Design, Basic Design

Opis projekta:

400kV interkonekcija Srbija-Crna Gora-Bosna i Hercegovina (WB13-REG-ENE-01)
Priprema tehničke dokumentacije i podrška Operatoru prenosnog sistema
1. Idejni i Glavni projekat DV 400kV u tri zemlje i uvođenje u TS Pljevlja 2
2. Studije uticaja na životnu i socijalnu sredinu ESIA / EIA
3. Studija mrežnog sistema i tržišta
4. Finansijsko-ekonomska procena
5. Plan implementacije projekta

Izvršene usluge:
• Upravljanje projektom
• Studije uticaja na životnu i socijalnu sredinu ESIA / EIA
• Kompletne projektantske usluge

Investitor/Partner:

European Commission (WBIF – IPF), Lead IFI - KfW

Lokacija:

Sweden

Početak projekta:

2019

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta:

400kV dalekovod Snosatra – Ekuden – Upravljanje i nadzor nad izvođenjem radova
Konsultantske usluge i nadzor građevinskih radova na rekonstrukciji dalekovoda 400 kV, uključujući tehničko upravljanje, administraciju projekta, pregled tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i nadzor gradilišta. Obuhvaćeni su i radovi na rušenju postojeće trase.

Izvršene usluge:
• Asistiranje pri tehničkom upravljanju i administraciji projekta
• Pregled tehničke i projektne dokumentacije (elektro deo)
• Učešće na tehničkim sastancima
• Izrada izveštaja
• Nadzor nad gradilištima – rušenje postojeće i izgradnja nove trase

Investitor/Partner:

Svenska Kraftnät

Lokacija:

Netherlands

Početak projekta:

2019

Kraj projekta:

2019

Vrste usluga:

Consulting Services, Study Design

Opis projekta:

DV 380 kV Meeden – Diele – Provera konstrukcije stuba br.2 ispred TS Meeden pomoću PLS TOWER softvera
Projektantske usluge u okviru projekta Trafostanice Meeden – odnose se na proveru krajnjeg stuba sa novim uslovima opterećenja.

Izvršene usluge:
• Proračun opterećenja stuba nakon radova na proširenju / rekonstrukciji trafostanice, upoređivanje sa tabelom opterećenja koja se koristila u originalnom projektu stuba i predlaganje mera (bez analize konstrukcije)
• Modelovanje čelične konstrukcije u TOWER softveru (Power Line Sistems Inc.) koristeći originalne podatke iz projekta stuba
• Provera čelične konstrukcije za proračunatu tabelu stvarnog opterećenja

Investitor/Partner:

TenneT, Netherlands

Lokacija:

Belgrade, Serbia

Početak projekta:

2019

Kraj projekta:

2019

Vrste usluga:

Consulting Services, Study Design

Opis projekta:

Elaborat ukrštanja dalekovoda 110kV br. 1203/2 TS Beograd 28 – TS Beograd 36 sa novim objektima (savremena skulptura sa pratećom infrastrukturom) izgrađenim na kružnom toku „Bogoslovija“ u Beogradu

Izvršene usluge:
• Geodetsko snimanje postojeće trase kabla ultrazvučnom metodom
• Studija odnosa između postojećih kablova i novih objekata
• Analiza induktivnog uticaja kabla na metalne elemente skulpture
• Priprema elaborata ukrštanja

Investitor/Partner:

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Belgrade, Serbia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

2019

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta:

Pregled projekata podzemnih kablovskih VN vodova u urbanim područjima.
Završeni i tekući projekti:
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 17 – TS Beograd 23 “Autokomanda”
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 23 – TS Beograd 45
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 45 – TETO Beograd

Izvršene usluge:
• Tehnički pregled i preporuke za poboljšanje projektne dokumentacije
• Učešće na sastancima o tehničkim razjašnjenjima
• Izdavanje konačnog izveštaja o tehničkom pregledu

Investitor/Partner:

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta:

Tehnički pregled radova na podzemnim kablovskim vodovima visokog napona (110kV) tokom izvođenja građevinskih radova i pri puštanju u pogon.
Završeni i tekući projekti:
• Kabl 110kV U/G TS Kruševac 1 – TS Kruševac 3
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 17 – TS Beograd 23 “Autokomanda”
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 23 – TS Beograd 45
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 45 – TETO Beograd

Izvršene usluge:
• Tehnički pregled, u skladu sa zakonodavstvom Srbije
• Provera kvaliteta radova, prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji, tokom trajanja radova (elektro, građevinski, telekomunikacioni)
• Provera potrebne projektne dokumentacije, građevinskih dnevnika, sertifikata i atestne dokumentacije
• Provera usklađenosti ugrađenog materijala i opreme sa tehn. dokumentacijom

Investitor/Partner:

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

2021

Vrste usluga:

Consulting Services, Study Design, Basic Design, Tender Documentation

Opis projekta:

DV 110kV 148/2 TS Bor 2-TS Zaječar 2. Uvođenje u Razvodno postrojenje 110kV Bor 4 za snabdevanje novog rudarskog kompleksa.
Priprema projektne dokumentacije i podrška Klijentu u pripremi opšte dokumentacije (projektni zadatak)

Ugovor Br.1 (12.2018 – 04.2019)
• Elaborat izbora idejne trase;
• Idejno rešenje;
Ugovor Br.2 (07.2019 – 06. 2021)
• Idejno rešenje – konačna verzija;
• Idejni projekat;
• Tenderska dokumentacija / Tehn.Spec.
Ugovor Br.3 (10.2019 – 06. 2021)
• Projekat za građevinsku dozvolu;
• Projekat za izvođenje;
• Nadzor nad izvođenjem radova
• CKonsultantske usluge / upravljanje projektom

Investitor/Partner:

Rakita Exploration d.o.o.

Lokacija:

Pančevo, Serbia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

2021

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Study Design, Basic Design, Tender Documentation

Opis projekta:

DV 220kV za priključenje buduće Termo elektrane – toplane Pančevo na elektroenergetsku mrežu Srbije

Projektovanje i konsultantske usluge za implementaciju projekta, uključujući idejno rešenje DV, projektovanje temelja, idejni projekat dalekovoda i projekat za izvođenje, priprema tenderske dokumentacije za izgradnju i podršku u procesu izdavanja dozvola i saglasnosti.

Izvršene usluge:
• Elaborat izbora idejne trase
• Idejno rešenje rekonstrukcije DV
• Idejni projekat rekonstrukcije DV
• Glavni projekat DV (2 faze)
• Projekat fundiranja na šipovima
• Tenderska dokumentacija
• Pomoć u pribavljanju saglasnosti i dozvole za izgradnju

Investitor/Partner:

NIS GAZPROM, Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Study Design, Basic Design

Opis projekta:

DV 110kV br. 107/2, uvođenje u TS Ub, dužina oko 10km.
Izrada tehničke dokumentacije za dalekovod do nivoa Projekta za izvođenje

Izvršene usluge:
• Elaborat izbora idejne trase;
• Studija opravdanosti sa idejnim projektom;
• Studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
• Elaborati uticaja i ukrštanja i Elaborat PP zaštite;
• Projekat za građevinsku dozvolu;
• Elaborat eksproprijacije;
• Projekat za izvođenje;
• Isporuka tipskih projekata stubova;
• Mikroprojekat za potrebe izvođenja radova;
• Plan preventivnih mera.

Investitor/Partner:

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Switzerland

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta:

Projektovanje DV stubova čelično-rešetkaste konstrukcije tipa A10 + A30-550_5.0 (zatezni stub) za DV 380 kV Airolo – Lavorgo

Usluge:
• Strukturna analiza stuba čelično-rešetkaste konstrukcije u PowerLine TOWER softveru u skladu sa EN 50341-1: 2012;
• Priprema modela u TOWER softveru – BAK datoteka

Investitor/Partner:

Bouygues E&S EnerTrans d.d., Switzerland

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Consulting Services, Tender Documentation

Opis projekta:

Konsultantske usluge za izgradnju dalekovoda 400 kV Kragujevac 2 – Kraljevo 3 i proširenje trafostanica Kragujevac 2 i Kraljevo 3. Konsultantske usluge tima za praćenje projekata vezano za realizaciju projekta razvoja prenosne mreže. Usluge uključuju fazu pripreme i implementacije projekta.

Usluge:
• Pomoć u upravljanju projektima;
• Pregled projektne dokumentacije;
• Priprema dokumentacije i učešće u procesu pretkvalifikacije;
• Priprema tenderske dokumentacije;
• Učešće u tenderskom procesu uključujući evaluaciju;
• Pregled projekta i druge tehničke dokumentacije Izvođača;
• Nadzor nad izvođenjem radova;
• Izveštavanje o projektu.

Investitor/Partner:

AF Consult, Switzerland Ltd.

Lokacija:

Georgia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Consulting Services, Tender Documentation

Opis projekta:

Konsultantske usluge za implementaciju Programa proširenja prenosne mreže II, EBRD komponente.
Konsultantske usluge tima za praćenje projekata vezano za realizaciju projekta razvoja prenosne mreže, uključujući sedam 500kV i 220kV dalekovoda kao i rekonstrukciju i podizanje viši naponski nivo trafostanica 500kV i 220kV u Gruziji. Usluge uključuju fazu pripreme i implementacije projekta.

Usluge:
• Pregled idejnog rešenja;
• Učešće u procesu pretkvalifikacije;
• Priprema tehničkih uslova za tendersku dokumentaciju (DV);
• Učešće u tenderskom procesu uključujući evaluaciju;
• Pregled projekta i druge tehničke dokumentacije Izvođača;
• Nadzor nad izvođenjem radova;
• Izveštavanje o projektu.

Investitor/Partner:

AF Consult, Switzerland Ltd.

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

Vrste usluga:

As-Bulit Design

Opis projekta:

Projekti izvedenog objekta (PIO) i Izveštaji o ispunjenosti uslova za upotrebu dalekovoda – 63 (šezdesetri) dalekovoda (110kV, 220kV i 400kV) u prenosnoj mreži AD Elektromreža Srbije, za potrebe ishodovanja potrebne dokumentacije za dalje korišćenje objekata

Izvršene usluge:
• Obrada geodetskih podataka (LIDAR i snimanje sa zemlje) u PLSCADD-u;
• Projekti izvedenog objekta (PIO) za deo objekata;
• Izveštaj o ispunjenosti uslova za upotrebu (za deo objekata);

Investitor/Partner:

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Guinea

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta:

Studija izvodljivosti i Idejni projekat DV 225kV Koukoutamba – Balassa – Linsan – Maneah, Gvineja (OMVS projekat), dužina oko 348km
Projekat dalekovoda i modelovanje voda u softveru PLS-CADD

Izvršene usluge:
• Idejni projekat dalekovoda, uključujući osnovne ulazne podatke;
• Učešće u generisanju i obradi podataka sa terena;
• Modelovanje elemenata dalekovoda u softveru PLS-CADD;
• Inicijalno raspoređivanje stubova;
• Predmer za potrebe Studije izvodljivosti.

Investitor/Partner:

Organization for the Development of the Senegal River (OMVS)

Lokacija:

Erbil, Iraq

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta:

Kursevi obuke u oblasti distribucije i prenosa električne energije u Erbilu, Irak (KRG)
Kursevi obuke uključuju 15 komponenti, uključujući teme u oblastima projektovanja, pogona, održavanja, distributivnih i prenosnih dalekovoda, softver za planiranje mreže i projektovanje (PLS-CADD, PSSE), ulično osvetljenje, penjanje i spašavanje pri radu na visini, međunarodni standardi u prenosnom sistemu, itd.

Izvršene usluge:
• Priprema materijala za obuku (preliminarni i konačni projekat), koji odobrava Klijent
• Obavljanje obuke i pružanje ekspertske podrške u centru za obuku u Erbilu, uključujući teorijske i praktične komponente

Investitor/Partner:

Republic of Iraq, Kurdistan Regional Government (KRG), Ministry of Electricity

Lokacija:

Kostolac, Serbia

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design

Opis projekta:

Rekonstrukcija DV 110kV br. 102B / 1 i DV 110kV br. 1128/1 u Kostolcu, Srbija, za potrebe proširenja pristaništa termoelektrane

Izvršene usluge:
• Idejno rešenje rekonstrukcije DV
• Idejni projekat DV, sa detaljima za izgradnju
• Ukrštanja i druge studije
• Geološki izveštaj
• Projekat specijalnog / nadvišenog temelja

Investitor/Partner:

Electric Power Company of Serbia (EPS) – Thermal Power Plant Kostolac

Lokacija:

Switzerland

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Radionička dokumentacija za 5 tipova stubova (odabrani delovi) za DV 380/132/65 kV Airolo – Mörel, Section Ulrichen – Fiesch, Švajcarska

Izvršene usluge:
• Radionička dokumentacija, izrađena u softveru Advance Steel
• Tehničke specifikacije materijala

Investitor/Partner:

AF Consult, Switzerland Ltd.

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

As-Bulit Design

Opis projekta:

DV 2x400kV za povezivanje budućeg Vetroparka „Čibuk“ na prenosni sistem; ukupna dužina dalekovoda oko 10.8 km

Izvršene usluge:
• Projekat za izvođenje (PZI) (elektrotehnički deo)
• Interna kontrola projekata stubova (6 tipova stubova) – projekat za izvođenje sa radioničkom dokumentacijom

Investitor/Partner:

ELNOS BL (turn-key contractor) and IEEE d.o.o., Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta:

DV 110kV i Priključno-Razvodno postrojenje 110kV za povezivanje budućeg vetroparka “Alibunar” na elektroprenosni sistem
Izvršene usluge:
• Upravljanje projektom;
• Uloga inženjera prema FIDIC žutoj knjizi;
• Nadzor nad izvođenjem radova u skladu sa zakonodavstvom Srbije

Investitor/Partner:

Electrawinds d.o.o., Serbia

Lokacija:

Belgrade, Serbia

Početak projekta:

2016

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design

Opis projekta:

Kablovski vod 110kV TS Beograd 3 TS Beograd 6, dužina oko 5km u centralnom području Beograda

Usluge:
• Idejno rešenje sa elaboratom izbora idejne trase DV;
• Studija o izboru tipa kabla;
• Studija izvodljivosti sa idejnim projektom;
• Studija o proceni uticaja na živ. sredinu sa merenjima EM polja;
• Geotehnička studija;
• Studije ukrštanja;
• Projekat za građevinsku dozvolu (PGD);
• Projekat za izvođenje (PZI).

Investitor/Partner:

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2016

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta:

Termoelektrane (TE) „Nikola Tesla“ – blokovi A&B i Kostolac – blokovi A&B, monitoring i kontrola sopstvene potrošnje
Usluge:
• Učešće u procesu prikupljanja podataka;
• Pomoć u izradi idejnog projekta (sa varijantama);
• Razvoj Idejnog projekta.

Investitor/Partner:

Elektroprivreda Srbije (EPS), Serbia

Lokacija:

Georgia

Početak projekta:

2016

Kraj projekta:

2017

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta:

Konsultantske usluge – pregled projektne i druge tehničke dokumentacije / glavni projekat DV 35kV Shuakhevi-Skhalta za Skhalta Hydro Power Project u Gruziji (razvijan od strane Adjaristsqali Georgia LLC); dužina dalekovoda oko 25 km;

Izvršene usluge:
• Priprema projektnih formi i procedura;
• Pregled projektne dokumentacije, opreme i tehničkih specifikacija;
• Razrešavanje pitanja u vezi sa različitim standardima za projektovanje – međunarodnim standardima (BS, IEC) i lokalnih standarda (GOST i PUE)

Investitor/Partner:

Adjaristsqali Georgia LLC, Georgia

Lokacija:

Serbia, Montenegro, BiH, Kosovo*, Albania and Macedonia

Početak projekta:

2016

Kraj projekta:

2016

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta:

Regionalna studija „Analiza regionalnih interkonektivnih sistema“
Analiza identifikovanih projekata od značaja za WB6 Region (Zapadni Balkan), priprema liste projekata, na osnovu ENTSO-E metodologije i razvojnih planova i ažuriranih listi projekata od značaja za EU i Energetsku zajednicu (PCI i PECI);

Izvršene usluge:
• Ekspertska pozicija: ekspert u oblasti elektoenergetike / GIS ekspert – odgovoran za identifikaciju projekata i koordinaciju pripreme podataka za unos u GIS aplikaciju;
• Analiza odabranih projekata u oblasti elektroenergetike u studijskoj fazi;

Investitor/Partner:

European Commission / DG NEAR (Client); IPF3 Consortium, led by Mott MacDonald

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2016

Kraj projekta:

2017

Vrste usluga:

As-Bulit Design

Opis projekta:

Projekti izvedenog objekta (PIO) i Izveštaji o ispunjenosti uslova za upotrebu dalekovoda – 85 (osamdesetpet) dalekovoda (110kV, 220kV i 400kV) u prenosnoj mreži AD Elektromreža Srbije, za potrebe ishodovanja potrebne dokumentacije za dalje korišćenje objekata

Izvršene usluge:
• Obrada geodetskih podataka (LIDAR i snimanje sa zemlje) u PLSCADD-u;
• Projekti izvedenog objekta (PIO) za deo objekata;
• Izveštaj o ispunjenosti uslova za upotrebu (za deo objekata);

Investitor/Partner:

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2015

Kraj projekta:

2016

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta:

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećih DV 110kV, 220kV i 400kV na ukrštanju sa novoprojektovanim auto-putem E-763, deonica 3: Obrenovac – Ub:
• DV 110kV br.121/2, 121/3
• DV 220kV br. 213/1, 213/2, 204,
• DV 400kV br. 436, 412

Izvršene usluge:
– Stručni nadzor u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
– Nadzor nad izvođenjem elektro i građevinskih radova;
– Provera i odobravanje tehničkih rešenja;
– Učešće na prijemnim testiranjima opreme;
– Koordinacija aktivnosti sa investitorom i krajnjim korisnikom (EMS);
– Odobravanje privremenih i okončanih situacija Izvođača.

Investitor/Partner:

Ministry of Construction, Traffic and Infrastructure; Beneficiary: EP Elektromreža Srbije

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2015

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design

Opis projekta:

Studija izvodljivosti i Idejni projekti – DV 400 kV TS Bajina Bašta – TS Kraljevo 3

Izvršene usluge:
• Upravljanje projektom;
• Tehnički aspekti u okviru studijskog dela (DV i TS);
• Analiza alternativnih rešenja koridora novog DV 400kV i izbor idejne trase DV;
• Tehnički izveštaj / Technical Report;
• Studija opravdanosti sa idejnim projektom DV 400kV prema regulativi Srbije;
• Plan implementacije projekta.

Investitor/Partner:

European Union, through Western Balkans Investment Framework, IPF3 Consortium, led by Mott MacDonald

Lokacija:

Montenegro

Početak projekta:

2015

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

Consulting Services, Basic Design

Opis projekta:

Studija izvodljivosti i Idejni projekti – Razvoj elektroenergetske mreže u cilju razvoja uslova za realizaciju OIE projekata
Projekat se sastoji od sledeće tri komponente:
1) DV 110 kV Vilusi – Herceg Novi
2) TS Brezna, Faza 1 (110kV), uključujući rasplet DV 110kV
3) TS Brezna, Faza 2 (400kV), uključujući uvođenje DV 400kV – veza na DV 400kV Lastva – Čevo

Usluge (dalekovod):
• DV 110kV i 400kV: elaborati izbora idejne trase, uključujući i analize alternativa;
• Tehnički izveštaj (DV deo) u skladu sa zahtevima programskog zadatka i za potrebe Banke;
• Izrada idejnih projekata DV 110kV i uvođenja DV 400kV u TS – u skladu sa regulativom Crne Gore;
• Plan implementacije projekta;

Investitor/Partner:

European Union, through Western Balkans Investment Framework, IPF3 Consortium, led by Mott MacDonald

Lokacija:

Slovenia

Početak projekta:

2015

Kraj projekta:

2015

Vrste usluga:

As-Bulit Design

Opis projekta:

DV 2x110kV Murska Sobota – Mačkovci (dužine 13.5km)
Projekat za izvođenje (PZI) i Projekat izvedenog objekta (PID), elektrotehnički deo
Izvršene usluge:
• Izrada projekta za izvođenje (PZI), uključujući razmeštaj stubova, proračune, specifikaciju opreme,
uputstvo za izvođenje, predmer i predračun, itd.
• Izrada Projekta izvedenog objekta (PID)

Investitor/Partner:

Elektro Maribor, Maribor (Slovenia)

Lokacija:

Pančevo, Serbia

Početak projekta:

2015

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta:

2x110kV DV TS Pančevo 2 – nova TS za konekciju sa vetroparkom “Bela Anta” (dužina oko 10km);
Idejno rešenje, Idejni i Glavni projekat, Elaborat eksproprijacije

Usluge (DV deo):
• Studije izbora koridora dalekovoda i izbor tehničkih rešenja – tehnoekonomska analiza (stubovi, provodnici);
• Trasa DV 110kV: Elaborat izbora idejne trase dalekovoda;
• Dokumentacija za Idejni i Glavni projekat
• Elaborat eksproprijacije

Investitor/Partner:

Wellbury Bela Anta d.o.o. Belgrade, Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2015

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta:

Tehnički pregled nadzemnih vodova (110kV, 220kV i 400kV)
Ugovori po okvirnom sporazumu za vršenje tehničkih pregleda, u skladu sa zakonskom regulativom Srbije.
Neki od kompletiranih ugovora:
• DV 2x110kV Beograd 1 – Beograd 20
• DV 2x110kV Beograd 3 – Beograd 20
• DV 2x110kV Beograd 19 – Beograd 20
• DV 400kV Beograd 8 – Pančevo 2, uvođenje u TS Beograd 20
• DV 110kV Majdanpek – Mosna
• DV 400kV i DV 110kV, uvođenje u TS Vranje 4
• DV 110kV Stara Pazova – Inđija, uvođenje u TS Inđija
• Rekonstrukcija DV 110kV Valjevo 1 – HE Zvornik, deonice F, D i C

Izvršene usluge:
• Tehnički pregled objekata, u skladu sa zakonskom regulativom Srbije;
• Pregled projektne i ostale tehničke i opšte dokumentacije, građevinske knjige, građevinskih dnevnika, atesta i dokumentacije o izvršenim testiranjima;
• Provera usklađenosti ugrađenog materijala sa tehničkom dokumentacijom;
• Provera kvaliteta radova i opreme;

Investitor/Partner:

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Tbilisi, Gruzija

Početak projekta:

2014

Kraj projekta:

2015

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta:

Konsultantske usluge u toku izrade tenderske dokumentacije i tokom procedure objave tendera i klarifikacija:
– Pregled i izmene tenderske dokumentacije
– Podrška Investitoru tokom finalizacije tenderske dokumentacije, objave tendera i u toku procesa klarifikacija, do otvaranja ponuda
(Projekat izgradnje finansira Svetska Banka)

Investitor/Partner:

Georgian State Electrosystem JSC (GSE), Tbilisi, Gruzija

Lokacija:

Jagodina, Srbija

Početak projekta:

2014

Kraj projekta:

2014

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Glavni projekat rekonstrukcije DV 110kV – ostvarivanje telekomunikacione veze ugradnjom OPGW užeta ili SkyWrap kabla
Usluge:
– Dopuna postojeće projektne dokumentacije – geodetsko snimanje i izrada podužnog profila dalekovoda za konačno stanje;
– Elaborat za izbor optimalnog rešenja, sa predlogom rešenja Investitoru;
– Glavni projekat rekonstrukcije dalekovoda;

Investitor/Partner:

Elektroprivreda Srbije, PD Elektrosrbija Kraljevo, ED Jagodina

Lokacija:

Novi Beograd

Početak projekta:

2013

Kraj projekta:

2013

Vrste usluga:

Study Design

Opis projekta:

Elaborat o uslovima gradnje u blizini DV 110kV i proračun nejonizujućih zračenja na lokaciji “Veletržnica”, Novi Beograd

Investitor/Partner:

AMIGA, Kraljevo

Lokacija:

Mijanmar

Početak projekta:

2013

Kraj projekta:

2014

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services, Basic Design

Opis projekta:

Dalekovod 2 x 500 kV Meikhtila – Toungoo u Mijanmaru (čelična konstrukcija stubova)

Ugovorene usluge:
– Izrada i usklađivanje sa Investitorom tehničkih uslova i idejnog rešenja
– Izrada glavnih projekata stubova i temelja sa radioničkim crtežima
– Pružanje konsultantskih usluga u postupku testiranja stubova

Investitor/Partner:

Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE), Yangon, Myanmar

Lokacija:

Kokin Brod, Srbija

Početak projekta:

2013

Kraj projekta:

2014

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta:

Studija opravdanosti sa idejnim projektom TS 220/110kV Bistrica, sa pristupnim putem i rekonstrukcijom lokalnog puta.
Sledeće usluge su obuhvaćene ugovorom:
– Studija izvodljivosti;
– Idejni projekat, uključujući elektrotehnički, građevinski (statički proračun građevinskih objekata), telekomunikacioni i geološki deo;

Investitor/Partner:

PE Elektromreža Srbije

Lokacija:

Beograd, Srbija

Početak projekta:

2013

Kraj projekta:

2013

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta:

Tehnička kontrola glavnih projekata cevastih čeličnih stubova za DV 2x110kV TS Beograd 1 – TS Beograd 20 (3 tipa stuba)

Investitor/Partner:

JP Elektromreža Srbije

Lokacija:

Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina

Početak projekta:

2013

Kraj projekta:

2016

Vrste usluga:

Consulting Services, Study Design, Basic Design

Opis projekta:

Studija izvodljivosti za regionalnu interkonekciju 400kV Srbija – Crna Gora – BiH

Ugovorene su sledeće usluge:
– Idejni projekti interkonektivnih DV 400 kV između Srbije, Crne Gore i BiH
– Rešenje prilagođenja trafostanica na krajevima dalekovoda (generalni projekat / idejno rešenje)
– Tehnički izveštaj za ceo obim studije i plan implementacije (PIP)
– Studija uticaja na životnu i socijalnu sredinu (ESIA)

Investitor/Partner:

Evropska Unija, Western Balkans Investment Framework

Lokacija:

Kragujevac, Srbija

Početak projekta:

2012

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta:

Tehnička kontrola glavnog projekta DV 110 kV Majdanpek – Mosna, sa glavnim građevinskim projektom prilagođenja DV stubova kosom terenu i glavnim projektom nadvišenih temelja

Investitor/Partner:

Elektromreža Srbije (EMS)

Lokacija:

Kladovo, Srbija

Početak projekta:

2012

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta:

Vetropark Kladovo – Tehnička kontrola glavnog projekta priključnog dalekovoda DV 110 kV br. 1186 RP Đerdap 2 – “Vetropark Kladovo”

Investitor/Partner:

FORESTPEAK I, Kladovo

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2012

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design

Opis projekta:

Elaborati ukrštanja dalekovoda (110 kV, 220 kV, 400kV) sa postojećim ili budućim objektima u Srbiji
Usluge:
• Geodetska snimanja dalekovoda i drugih objekata;
• Modeliranje deonica dalekovoda;
• Merenja i proračuni nejonizujućih zračenja na datim lokacijama;
• Studije ukrštanja

Investitor/Partner:

Different Clients / approvals by Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Beograd, Srbija

Početak projekta:

2011

Kraj projekta:

2013

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta:

Izmeštanje i rekonstrukcija dalekovoda 35kV, 110 kV i 220 kV (oko 15 vodova), Autoput E-70/E-75, obilaznica oko Beograda, Sektor 1-4 i Sektor 6

Ugovorene usluge:
– Izbor i idejno rešenje trasa i izrada projektnih zadataka;
– Izrada idejnih i glavnih projekata;

Investitor/Partner:

JP Putevi Srbije

Lokacija:

Beograd, Srbija

Početak projekta:

2010

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Basic Design, Tender Documentation

Opis projekta:

TS 110/10kV Autokomanda će se nalaziti u centralnom delu Beograda, u novom komercijalnom području, pa će postrojenje 110kV biti izgrađeno u GIS izvedbi (SF6). Projekat obuhvata izradu sledeće dokumentacije:
– Idejni projekat TS sa studijom opravdanosti
– Koncepcija zaštite od požara
– Elaborat zaštite na radu
– Licitacioni elektrotehnički elaborat (tender)

Investitor/Partner:

Elektrodistribucija Beograd (EDB)

Lokacija:

Jug Nigerije

Početak projekta:

2009

Kraj projekta:

2011

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta:

DV 330kV Lokoja – Obajana (28 km)

– Glavni projekat (nadzor geodetskih radova, izrada uzdužnih profila i raspored stubova)
– Asistencija u tehničkim pitanjima

Investitor/Partner:

Power Holding Company of Nigeria (PHCN), Nigeria

Lokacija:

Srbija

Početak projekta:

2009

Kraj projekta:

2010

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design

Opis projekta:

Studije izvodljivosti za Investicije u oblasti međudržavnih prenosa električne energije, uključujući studiju opravdanosti sa energetskom studijom, studiju uticaja na životnu sredinu i idejni projekat za:

– Novi dalekovod DV 2×400 kV Interkonekcija Srbija – Rumunija i
– Novu trafostanicu TS 220/110 kV Bistrica

Investitor/Partner:

Delegacija Evropske Komisije (DEC) u Republici Srbiji, Elektromreža Srbije (EMS)

Lokacija:

Jug Nigerije

Početak projekta:

2009

Kraj projekta:

2010

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Tender Documentation

Opis projekta:

DV 330kV QIT – Ikot Abasi, Projekat C658 (70 km)

– Glavni projekat (nadzor geodetskih radova, izrada uzdužnih profila i raspored stubova)
– Izrada tehničkih specifikacija i tenderske dokumentacije za izgradnju i isporuku opreme;
– Asistencija u tehničkim pitanjima

Investitor/Partner:

JV Exxon Mobil Producing Nigeria Unlimited and Nigerian National Petroleum Corporation, Nigeria

Lokacija:

Nova Gorica, Slovenija

Početak projekta:

2008

Kraj projekta:

2009

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

2×110 kV 2-sistemski DV za vezu RHE “Avče” na postojeći DV 110kV Gorica – Doblar, sa deonicom kablovskog voda kV 110kV i priključnim ćelijama u RP 110 kV (SF6)

Glavni projekat za izgradnju – DV i KV 110 kV, glavni projekat sa radioničkom dokumentacijom stubova i temelja

Investitor/Partner:

Soške Elektrane (SENG), Slovenija

Lokacija:

Srbija

Početak projekta:

2008

Kraj projekta:

2010

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta:

DV 400kV Niš – granica Makedonije (141 km)

Konsultantski nadzor u fazi izvođenja radova prema FIDIC-u (crvena knjiga):
– Tehnička evaluacija ponuda za izgradnju,
– Overa projekata i dokumentacije za izgradnju,
– Overa proizvodjača,
– Prijem opreme – FAT i SAT.

Investitor/Partner:

Evropska Agencija za Rekonstrukciju (EAR), Kancelarija u Beogradu, Elektromreža Srbije (EMS)

Lokacija:

Aba City, Nigerija

Početak projekta:

2008

Kraj projekta:

2016

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta:

DV 33 kV, 1-sistemski, 2-sistemski, 4-sistemski vodovi za ABA IPP distributivni sistem (95km)

Glavni projekat, tehnička asistencija, asistencija pri nabavci opreme, nadzor nad izvođenjem radova (tehnička rešenja) i koordinacija izgradnje objekta.

Investitor/Partner:

Geometric Power Limited GPL, Nigerija

Lokacija:

Crna Gora

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2009

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services, Study Design, Tender Documentation

Opis projekta:

Implementacija telekomunikacionog sistema Elektroprivrede Crne Gore, Komponenta 1 – Optička mreža (DV 400kV, 220 kV i 110 kV – ukupna dužina 620 km)

Glavni projekat, provera i projekat rekonstrukcije stubova, izrada tenderske dokumentacije i asistencija pri evaluaciji ponuda, odobrenje proizvođačkog projekta, procedure i program fabričkog prijemnog ispitivanja (FAT) i terenskog prijemnog ispitivanja (SAT), nadzor nad implementacijom i predajom projekta.

Investitor/Partner:

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG)

Lokacija:

Srbija

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2008

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Study Design

Opis projekta:

DV 400kV Leskovac – granica Makedonije (101 km)

Glavni projekat DV (geodetsko snimanje, raspoređivanje stubova, izrada podužnih profila, elektro-mehanički proračuni, predmer i predračun i obrada priključka na portale u TS), glavni projekat stubova i temelja, projekat geoistražnih radova i vršenje geoistražnih radova

Investitor/Partner:

Evropska Agencija za Rekonstrukciju (EAR), Kancelarija u Beogradu, Elektromreža Srbije (EMS)

Lokacija:

Capital Territory Abuja, Nigerija

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2008

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta:

132kV D/C OHTL Katampe – New National Stadium (28km)

Glavni projekat (analiza raspoloživih podataka, raspoređivanje stubova i izrada podužnih profila)

Investitor/Partner:

Power Holding Company of Nigerija (PHCN), Nigerija

Lokacija:

Nigerija

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Study Design, Tender Documentation

Opis projekta:

DV 400kV Niš – Leskovac (40.5 km)

Glavni projekat DV (geodetsko snimanje, raspoređivanje stubova, izrada podužnih profila, elektro-mehanički proračuni, predmer i predračun i obrada priključka na portale u TS), glavni projekat stubova i temelja, projekat geoistražnih radova i vršenje geoistražnih radova, izrada tenderske dokumentacije.

Investitor/Partner:

Evropska Agencija za Rekonstrukciju (EAR), Kancelarija u Beogradu, Elektromreža Srbije (EMS)

Lokacija:

Nigerija

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Dva paralelno vođena DV 2 x 330 kV Enugu – Ikot Ekpene (330km)

Glavni projekat (raspoređivanje stubova, izrada podužnih profila, elektromehanički proračuni)

Investitor/Partner:

Power Holding Company of Nigerija (PHCN), Nigerija

Lokacija:

Beograd, Srbija

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2011

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design, Tender Documentation

Opis projekta:

Kablovski Vod kV 110kV TS Beograd 1 – TS Beograd 6 (6 km)
– Studija opravdanosti gradnje objekta
– Idejni Projekat KV 110/10 kV, uključujući i definisanje trase voda, projekat optičkog kabla, studiju uticaja na životnu sredinu i elaborat geoistražnih radova.

Investitor/Partner:

Elektroprivreda Srbije (EPS), Srbija

Lokacija:

Nigerija

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta:

DV 330kV Benin Main – Benin North (12km)
DV 132kV Benin North – Okada (25km)

– Glavni projekat (nadzor geodetskih radova, izrada uzdužnih profila i raspored stubova)
– Asistencija u tehničkim pitanjima

Investitor/Partner:

Nigeria Integrated Power Project (NIPP), Nigerija

Lokacija:

Beograd, Srbija

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Consulting Services, Basic Design

Opis projekta:

Upravna zgrada sa dispečarskim centrom Elektroprivrede Srbije (EPS) i Elektrodistribucije Beograd (EDB) sa TS 110/10 kV i pripadajućim kablovskim vodovima 110 kV i 10 kV.

– Koordinacija aktivnosti učesnika i izrada projektnih zadataka.

Investitor/Partner:

Elektroprivreda Srbije (EPS), Srbija

Lokacija:

Ilirska Bistrica, Slovenija

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Tender Documentation

Opis projekta:

DV 110 kV 2-sistemski i TS 110/20kV za industrijski kompleks “Lesonit”

Glavni projekat priključnog DV 110kV na prenosnu mrežu sa elementima za gradjevinsku dozvolu.

Investitor/Partner:

LESONIT, Slovenija

Lokacija:

Vlasina, Srbijia

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta:

Sistem hidroelektrana “Vrla” – planina Vlasina. Rasklopno postrojenje i DV 110/35kV

Rekonstrukcija implementacijom optičkog zaštitnog užeta OPGW i integracija u telekomunikacioni sitem EPS-a

Investitor/Partner:

Elektroprivreda Srbije (EPS), Srbija

Lokacija:

Nova Gorica, Slovenija

Početak projekta:

2004

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design, Tender Documentation

Opis projekta:

2×110 kV 2-sistemski DV za vezu RHE “Avče” na postojeći DV 110kV Gorica – Doblar, sa deonicom kablovskog voda KV 110kV i priključnim ćelijama u RP 110 kV (SF6)

Idejni projekat – uvođenje 2-sistemskog DV 110kV, idejni projekat stubova i temelja, izrada tenderske dokumentacije

Investitor/Partner:

Soške Elektrane (SENG), Slovenija

Lokacija:

Bajina Bašta, Serbia

Početak projekta:

2004

Kraj projekta:

2004

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Tender Documentation

Opis projekta:

DV veza 220kV između novog petog agregata u HE “Bajina Bašta” i razvodnog postrojenja 220kV u RHE “Bajina Bašta”; pripadajući sistem upravljanja i zaštite

Investitor/Partner:

Electric Power Industry of Serbia (EPS), Serbia

Lokacija:

Nigerija

Početak projekta:

2003

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta:

DV 330 kV 2-sistemski Alaoji – Calabar (150km)

Glavni projekat (terenski nadzor geodetskih radova, raspoređivanje stubova, izrada podužnih profila, elektro-mehanički proračuni), konsultantske usluge – tehnička rešenja

Investitor/Partner:

Power Holding Company of Nigeria (PHCN), Nigerija

Lokacija:

Belgrade, Serbia

Početak projekta:

2001

Kraj projekta:

2003

Vrste usluga:

Study Design, Tender Documentation

Opis projekta:

Rekonstrukcija saobraćajnice na potezu Slavija – Žička, sa pripadajućom infrastrukturom

Rekonstrukcija postojeće elektroenergetske mreže 1kV – 110 kV, javnog osvetljenja, semafora, telekomunikacionih, trolejbuskih i TV kablova

Investitor/Partner:

Belgrade Land Development Public Agency, Belgrade, Serbia

Lokacija:

Subotica, Serbia

Početak projekta:

2001

Kraj projekta:

2003

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta:

Rekonstrukcija postojećih DV 35kV i 110kV duž autoputa E-75, državna granica sa Mađarskom – Beograd

Glavni projekat, izbor trasa, tenderska dokumentacija

Investitor/Partner:

Road Directorate, Serbia

Lokacija:

Belgrade, Serbia

Početak projekta:

2014

Kraj projekta:

2015

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta:

Rekonstrukcija tramvajske mreže (šine, kontaktna mreža i putevi) u ulici Vojvode Stepe u Beogradu.
Nadzor za radove na kontaktnoj mreži i radove na izgradnji prema FIDIC-ovoj Crvenoj knjizi (2014)

Usluge:
• Nadzorni inženjerski tim za ključne stručne pozicije
• Pregled dokumentacije izvođača
• Nadzor na izgradnji i odobravanje dinamičkih planova
• Nadzor na puštanju u rad i testiranju

Investitor/Partner:

City of Belgrade, Investment and Habitation Agency

Lokacija:

Priboj, Srbija

Početak projekta:

2012

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Consulting Services, Study Design

Opis projekta:

Elaborat za izbor tehno-ekonomski najpovoljnijeg rešenja za priključenje malih hidroelektrana na reci Ljutini na distributivni elektroenergetski sistem (DEES), na naponskom nivou 35kV. Analizirana su kombinovana rešenja priključka kablovskim i nadzemnim vodovima, na osnovu Tehničkih Uslova za priključenje koje je izdala nadležna Elektrodistribucija, a na osnovu zahteva Investitora.

Investitor/Partner:

HPG, Novi Sad, Srbija

Lokacija:

Zrenjanin, Srbija

Početak projekta:

2012

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta:

Izrada idejnog projekta srednjenaponskog kablovskog voda KV 20kV (prva i druga etapa) i MBTS 10(20)/0.4kV za CS “Pesak” na kanalu Nadela za Zalivni sistem “PP Ekonomija”

Investitor/Partner:

EPS, ED Zrenjanin

Lokacija:

Vladičin Han, Srbija

Početak projekta:

2012

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta:

Pružanje konsultantskih usluga na relaizaciji projekta izgradnje malih hidroelektrana, koje finansira VOLKSBANK, Srbija.
Izgradnja MHE Džep se predviđa na Džepskoj reci, u opštini Vladičin Han. Instalisana snaga je 495kW.
Ugovorene usluge:
– Davanje stručnog mišljenja na osnovu pregleda tehničke dokumentacije i pribavljenih dozvola
– Elaborat o pregledu dokumentacije
– Praćenje realizacije projekta

Investitor/Partner:

National Electric Power Company d.o.o. (NEPC), Srbija

Lokacija:

Batajnica, Ugrinovci, Dobanovci

Početak projekta:

2011

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Regionalni put R-267, od petlje “Batajnica” (autobuska stanica “Proleterska”) do kružnog toka “Dobanovci” (autobuska stanica “Ulaz”)
– Rekonstrukcija vodova 110 kV i 35 kV
– Rekonstrukcija/izmeštanje TS 10/0,4 kV, vodova 10 kV i 1 kV i javno osvetljenje
– Rekonstrukcija i zaštita telekomunikacione mreže

Investitor/Partner:

JP "Putevi Srbije" Beograd

Lokacija:

Srbija

Početak projekta:

2011

Kraj projekta:

2013

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta:

Autoput E-70/E-75, Obilaznica oko Beograda, Deonica Dobanovci – Bubanj Potok, Sektor 6
Idejni i Glavni projekat:
– ukrštanja DV 110kV (br. 137/1 i br.101 AB/1), DV 220kV (br.213/2, br.204 i br.252) i DV 400kV (br. 412) sa putem,
– instalacija javnog osvetljenja,
– energetike napajanja (TS 10/0.4kV, vodovi 10kV),
– izmeštanja TK kablova,
– elektromašinskih i telekomunikacionih instalacija tunela Beli Potok,
– zaštite od požara

Investitor/Partner:

JP Putevi Srbije

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2010

Kraj projekta:

2010

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Parking prostor “Eurosalona” – Glavni projekat javnog osvetljenja

Investitor/Partner:

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2009

Kraj projekta:

2009

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Beogradski Sajam, Beograd
Električne instalacije unutrašnjeg osvetljenja Hala 2, Nivo D

Investitor/Partner:

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Požarevac

Početak projekta:

2009

Kraj projekta:

2009

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Obilaznica oko Požarevca i 4 gradske saobraćajnice – glavni projekat javnog osvetljenja sa energetikom napajanja

Investitor/Partner:

JP Direkcija za izgradnju, Požarevac

Lokacija:

Pećinci

Početak projekta:

2008

Kraj projekta:

2008

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta:

Projekat ispitno – edukativnog centra “NAVAK” u Pećincima
Trafostanica 20/0.4 kV i KV 20 kV, elektroenergetske instalacije

Investitor/Partner:

SAT – MEDIAGROUP“, Beograd,

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2008

Kraj projekta:

2008

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Glavni projekat MBTS 10/0.4 kV Beogradski Sajam, Hala 10

Investitor/Partner:

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Beogradski sajam, prostor kod hale 14
Instalacija javnog osvetljenja VIP parkinga

Investitor/Partner:

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Kaonik, Kruševac

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2008

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta:

RBS ’’KSM07 Kaonik’’: STS 10/0.4kV, 50kVA i privodni kabl 10kV

Investitor/Partner:

“Telekom Srbija” a.d. GSM mreža javnih mobilnih komunikacija

Lokacija:

Poćuta, Valjevo

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta:

RBS “Poćuta” -VA233: STS 10/0.4kV, 50kVA, ″Poćuta″, sa uklapanjem u mrežu 1kV i 10kV

Investitor/Partner:

“Telekom Srbija” a.d. GSM mreža javnih mobilnih komunikacija

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2006

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Beogradski sajam, Hala 3
Rekonstrukcija instalacije osvetljenja

Investitor/Partner:

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Autoput E-70, deonica Novi Sad – Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2010

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design, As-Bulit Design

Opis projekta:

Autoput E-70, deonica Novi Sad – Beograd, Most Beška
Instalacija javnog osvetljenja sa pripadajućim TS 20/0.4 kV i vodovima 20 kV

Investitor/Partner:

JP "Putevi Srbije"

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta:

Saobraćajnica Južni bulevar od ul. Ustaničke do ul. Bojanske i ul. Bojanske od J. Bulevara do Šumatovačke
Rekonstrukcija KV 35 kV, 10 kV i 1 kV, javno osvetljenje i napajanje semafora, rekonstrukcija TT instalacija

Investitor/Partner:

Direkcija za izgradnju grada Beograda

Lokacija:

Dimitrovgrad

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2006

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta:

Autoput E-80, deonica Niš – Dimitrovgrad, Obilaznica Dimitrovgrada, putni tuneli «Pržojna Padina» i «Progon»
Električne i mašinske instalacije tunela

Investitor/Partner:

JP "Putevi Srbije"

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta:

Saobraćajnice za lokaciju PFC 5 i PFC 29 duž Vojvođanske ulice u bloku 61 i 63 u Novom Beogradu
Instalacija javnog osvetljenja

Investitor/Partner:

Direkcija za izgradnju grada Beograda

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2006

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Beogradski Sajam, Beograd – blindirana TS 10/0.4kV, 630kVA

Investitor/Partner:

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2006

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Beogradski sajam, Hala 2
Instalacija osvetljenja reklamnih panoa

Investitor/Partner:

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2006

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Beogradski Sajam, Beograd
Električne instalacije i osvetljenje biletarnice

Investitor/Partner:

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Beogradski sajam, Osvetljenje ulaza u sajam

Investitor/Partner:

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Novi Sad – Beograd

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta:

Autoput E-70, deonica Novi Sad – Beograd
Instalacija javnog osvetljenja sa pripadajućim TS 20/0.4 kV i vodovima 10 kV

Investitor/Partner:

JP "Putevi Srbije"

Lokacija:

Dobanovci

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2010

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta:

Autoput E-75, deonica Batajnica – Dobanovci, Čvor Dobanovci:
– Instalacija javnog osvetljenja sa energetikom napajanja,
– telekomunikacione instalacije i
– sinhron plan svih instalacija i objekata

Investitor/Partner:

JP "Putevi Srbije"

Lokacija:

Batajnica

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2009

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta:

Autoput E-75, deonica Batajnica – Dobanovci, sektor 1, petlja Batajnica
Elektronergetska mreža, osvetljenje, TT instalacija

Investitor/Partner:

JP

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Beogradski sajam
Instalacija javnog osvetljenja kolskog i teretnog puta

Investitor/Partner:

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Beogradski sajam, spoljni izložbeni prostor
Elektroenergetska mreža

Investitor/Partner:

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Priključne saobraćajnice kompleksa ”Ikarbus” na Autoput E-75, deonica Aerodrom ”Beograd” – ”Nacional”
Instalacija javnog osvetljenja

Investitor/Partner:

"Ikarbus", Zemun

Lokacija:

Ovčar Banja

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta:

Magistralni put M-5, deonica Užice – Čačak, putni tunel «Mečkino brdo» u Ovčar banji
Električne i mašinske instalacije tunela

Investitor/Partner:

Republička direkcija za puteve, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2004

Kraj projekta:

2008

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Grad Beograd, lokacije u centralnim gradskim opštinama
Dorada glavnog projekta svečanog osvetljenja za Božić i Novu 2005, 2006, 2007, 2008. i 2009. godinu

Investitor/Partner:

Grad Beograd, Sekretari jat za komunalne i stambene poslove

Lokacija:

Gornji Milanovac

Početak projekta:

2004

Kraj projekta:

2004

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Obilaznica oko Gornjeg Milanovca
Instalacija javnog osvetljenja

Investitor/Partner:

SO Gornji Milanovac

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2004

Kraj projekta:

2004

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Ulica Ušće, Novi Beograd
Rekonstrikcija instalacije javnog osvetljenja

Investitor/Partner:

Grad Beograd, Sekretari jat za komunalne i stambene poslove

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2003

Kraj projekta:

2003

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta:

Ulica Ušće, Novi Beograd
Instalacija javnog osvetljenja

Investitor/Partner:

Grad Beograd, Sekretari jat za komunalne i stambene poslove