Vesti

Priznanje

December 29, 2020

Predstavlja nam veliku čast i zadovoljstvo što smo bili u mogućnosti da podržimo naše mlade i talentovane kolege sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
U okviru finalnog dela najvećeg svetskog univerzitetskog takmičenja u oblasti energetski efikasnih rešenja “International Future Energy Challenge 2020” održanom na Univerzitetu Aalborg (Kraljevina Danska) H-Bridges tim ETF-a je osvojio drugo mesto i “The Outstanding Performance Award”.

North CSE Corridor – Severni koridor CSE – Novi strateški projekat u Srbiji podržan od strane WBIF

August 1, 2020

U julu 2020. godine započet je razvoj novog strateškog projekta za srpski prenosni sistem pokretanjem Prethodne studije izvodljivosti. Korisnik studije je srpski operator prenosnog sistema Elektromreža Srbije ad (EMS), a projekat sprovodi IPF7 konzorcijum na čelu sa Hill International. Bespovratna sredstva obezbeđuje Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF). Vodeća finansijska institucija je Nemačka banka za razvoj (KfW). Naš E&E tim odgovoran je za upravljanje projektom i tehničku komponentu (nadzemni vodovi i trafostanice).

Predmetni zadatak je fokusiran na sledeće planirane objekte infrastrukture prenosa, koji su deo Severnog koridora CSE:

  1. TS 400/110 kV Beograd Zapad,
  2. DV 400 kV DV Beograd Zapad – PRP Čibuk 1 i
  3. Rekonstrukcija postojećeg DV 400 kV HE Đerdap 1 – Portile de Fier (Rumunija).

Ove komponente su grupisane u projekat Severnog koridora CSE, s obzirom na to da predstavljaju značajna uska grla ili nedostajuće veze na glavnom 400kV koridoru od istočne Rumunije do regiona Beograda u Srbiji.

Među drugim potencijalnim benefitima projekta, njegova primena trebalo bi da značajno smanji postojeće zagušenja u regionima Beograda i Južnog Banata i omogući buduće povezivanje OIE (obnovljivih izvora energije), posebno vetroparkova u regionu Južnog Banata.

Planirano je da Prethodna studija izvodljivosti, zajedno sa feneralnim projektom nadzemnih vodova i trafostanica i preliminarnom studijom uticaja na životnu sredinu bude završena do maja 2021. godine.

Zadovoljstvo nam je što imamo priliku da budemo deo ovako važnog projekta i pomognemo u njegovom uspešnom razvoju.

Vanredno stanje zbog epidemije korona virusa

April 9, 2020

Izmenjeni radni uslovi u našoj firmi usled vanrednih okolnosti učinili su da posao otežanim, ali ne i neizvodljivim.

Svaka čast svima na trudu!

Ugovor za konsultantske usluge na projektu povezivanja budućeg Vetroparka Bašaid na elektroprenosnu mrežu Srbije

April 6, 2020

Dana 24.03.2020. godine potpisali smo ugovor za konsultantske usluge na projektu povezivanja budućeg Vetroparka Bašaid na elektroprenosnu mrežu Srbije. Sa kolegama iz kompanije Global Substation Solutions doo, klijentu ćemo asistirati u početnoj fazi razvoja projekta, uključujući izbor trase dalekovoda 110kV, dispoziciju priključno razvodnog postrojenja (PRP) 110kV, izradu idejnog rešenja (IDR), podršku u fazi izrade planske dokumentacije, pripremu idejnog projekta (IDP) i projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i podršku u postupku pribavljanja dozvola i saglasnosti.

Prvi projekat u Švedskoj – Konsultantske usluge na projektu izgradnje 400 kV dalekovoda Snösätra – Ekudden

August 25, 2019

Započeli smo prvi projekat u Švedskoj.

Naši inženjeri biće deo tima Vattenfall Services i ASTM AB koji će pružati konsultantske usluge tokom radova na izgradnji 400kV dalekovoda Snösätra – Ekudden.

Klijent je operator prenosnog sistema SVENSKA KRAFTNÄT, a izvođač radova Dalekovod Zagreb.

Veliki uspeh H-Bridges tima ETF-a

August 5, 2019

Sa ponosom možemo da objavimo da je H-Bridges tim ETF-a osvojio prvo mesto na najvećem svetskom univerzitetskom takmičenju u oblasti inovativnih i energetski efikasnih rešenja International Future Energy Challenge 2019, održanom na Univerzitetu u Medisonu (savezna američka država Viskonsin).

Prototip električnog bicikla koji je razvijen u laboratoriji za digitalno upravljanje i električna vozila Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je zadovoljio svaki pojedinačni kriterijum takmičenja.

Kao kompaniji koja podstiče napredak mladih bilo nam je zadovoljstvo što smo bili u prilici da pomognemo ovim nadarenim i vrednim članovima H-Bridges tima ETF-a da ostvare ovaj uspeh.

Konsultantske usluge na projektu izgradnje 400 kV dalekovoda TS Kragujevac 2 – TS Kraljevo 3 i proširenja trafostanica Kragujevac 2 i Kraljevo 3

November 1, 2018

Ovog oktobra, konzorcijum ÅF Consult Switzerland i ELEM & ELGO potpisali su sa srpskim operatorom prenosnog sitema Elektromreža Srbije ugovor za konsultantske usluge na projektu izgradnje 400 kV dalekovoda TS Kragujevac 2 – TS Kraljevo 3 i proširenja trafostanica Kragujevac 2 i Kraljevo 3.

Usluge obuhvataju konsultantske tokom realizacije projekta razvoja prenosne mreže. Obuhvaćene su faza pripreme i implementacije projekta za dva lota (dalekovod i trafostanice), uključujući pripremu tenderske dokumentacije, tenderski postupak, proces pregovaranja ugovora i konsultantske usluge tokom faze implementacije.

Ugovor će biti realizovan u roku od 36 meseci.

Projekat sufinansiraju KfW i WBIF.

Pušten u rad Vetropark Alibunar

September 13, 2018

Belgijska kompanija Elicio otvorila je 11. septembra 2018. godine vetropark Alibunar, koji se sastoji od 21 jedinice, ukupne snage 42MW.

Svečanosti povodom završetka vetroparka Alibunar prisustvovali su ministar rudarstva i energetike Republike Srbije Aleksandar Antić, ambasadori kraljevine Belgije i Švajcarske, predstavnici IFC i Unicredit banke, predstavnici pokrajinske Vlade, opštine Alibunar i brojni partneri i saradnici na projektu, među kojima i predstavnici izvođača, kao i deo našeg E&E tima.

IMG_20180911_124759

ELEM & ELGO d.o.o. na projektu ima ulogu FIDIC konsultanta i stručnog nadzora za komponentu priključka vetroparka na elektroenergetski sistem (dalekovod 110kV i priključno-razvodno postrojenje 110kV).

Napredak specijalizovanih obuka u iračkom Kurdistanu

April 10, 2018

U toku je sprovođenje treninga u Erbilu (irački Kurdistan, KRG) i do sada su naši eksperti završili 11 obuka iz  oblasti prenosa i distribucije električne energije. Preostale 4 obuke će biti finalizovane u maju 2018. godine.

Zadovoljstvo nam je napomenuti da je ovo veliko iskustvo za naš tim. Naše usluge su veoma dobro prihvaćene, a polaznici kurseva iz Ministarstva energetike KRG-a veoma su zainteresovani za učešće na obukama. Za naše eksperte je posebno zanimljiva razmena iskustava sa inženjerima i tehničarima iz Ministarstva energetike KRG-a.

IMG_20180315_122223

Završetak WBIF IPF Projekta: “Studija opravdanosti – DV 400kV Bajina Bašta – Kraljevo”

April 3, 2018

Finalna radionica za WBIF IPF Projekat: “Studija opravdanosti – DV 400kV Bajina Bašta – Kraljevo” održana je 20. februara 2018