Srp / Eng 

Upravna zgrada sa dispečarskim centrom Elektroprivrede Srbije (EPS) i Elektrodistribucije Beograd (EDB) sa TS 110/10 kV i pripadajućim kablovskim vodovima 110 kV i 10 kV.

Upravna zgrada sa dispečarskim centrom Elektroprivrede Srbije (EPS) i Elektrodistribucije Beograd (EDB) sa TS 110/10 kV i pripadajućim kablovskim vodovima 110 kV i 10 kV.

– Koordinacija aktivnosti učesnika i izrada projektnih zadataka.