Srp / Eng 

TS 110/10kV Autokomanda će se nalaziti u centralnom delu Beograda, u novom komercijalnom području, pa će postrojenje 110kV biti izgrađeno u GIS izvedbi (SF6). Projekat obuhvata izradu sledeće dokumentacije:

TS 110/10kV Autokomanda će se nalaziti u centralnom delu Beograda, u novom komercijalnom području, pa će postrojenje 110kV biti izgrađeno u GIS izvedbi (SF6). Projekat obuhvata izradu sledeće dokumentacije: