Srp / Eng 

Termoelektrane (TE) „Nikola Tesla“ – blokovi A&B i Kostolac – blokovi A&B, monitoring i kontrola sopstvene potrošnje

Termoelektrane (TE) „Nikola Tesla“ – blokovi A&B i Kostolac – blokovi A&B, monitoring i kontrola sopstvene potrošnje
Usluge:
• Učešće u procesu prikupljanja podataka;
• Pomoć u izradi idejnog projekta (sa varijantama);
• Razvoj Idejnog projekta.