Srp / Eng 

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećih DV 110kV, 220kV i 400kV na ukrštanju sa novoprojektovanim auto-putem E-763, deonica 3: Obrenovac – Ub:

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećih DV 110kV, 220kV i 400kV na ukrštanju sa novoprojektovanim auto-putem E-763, deonica 3: Obrenovac – Ub:
• DV 110kV br.121/2, 121/3
• DV 220kV br. 213/1, 213/2, 204,
• DV 400kV br. 436, 412

Izvršene usluge:
– Stručni nadzor u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
– Nadzor nad izvođenjem elektro i građevinskih radova;
– Provera i odobravanje tehničkih rešenja;
– Učešće na prijemnim testiranjima opreme;
– Koordinacija aktivnosti sa investitorom i krajnjim korisnikom (EMS);
– Odobravanje privremenih i okončanih situacija Izvođača.