Srp / Eng 

Radionička dokumentacija za 5 tipova stubova (odabrani delovi) za DV 380/132/65 kV Airolo – Mörel, Section Ulrichen – Fiesch, Švajcarska

Radionička dokumentacija za 5 tipova stubova (odabrani delovi) za DV 380/132/65 kV Airolo – Mörel, Section Ulrichen – Fiesch, Švajcarska

Izvršene usluge:
• Radionička dokumentacija, izrađena u softveru Advance Steel
• Tehničke specifikacije materijala