Srp / Eng 

Implementacija telekomunikacionog sistema Elektroprivrede Crne Gore, Komponenta 1 – Optička mreža (DV 400kV, 220 kV i 110 kV – ukupna dužina 620 km)

Implementacija telekomunikacionog sistema Elektroprivrede Crne Gore, Komponenta 1 – Optička mreža (DV 400kV, 220 kV i 110 kV – ukupna dužina 620 km)

Glavni projekat, provera i projekat rekonstrukcije stubova, izrada tenderske dokumentacije i asistencija pri evaluaciji ponuda, odobrenje proizvođačkog projekta, procedure i program fabričkog prijemnog ispitivanja (FAT) i terenskog prijemnog ispitivanja (SAT), nadzor nad implementacijom i predajom projekta.