Srp / Eng 

Autoput E-80, deonica Niš – Dimitrovgrad, Obilaznica Dimitrovgrada, putni tuneli «Pržojna Padina» i «Progon»

Autoput E-80, deonica Niš – Dimitrovgrad, Obilaznica Dimitrovgrada, putni tuneli «Pržojna Padina» i «Progon»
Električne i mašinske instalacije tunela