Srp / Eng 

400kV interkonekcija Srbija-Crna Gora-Bosna i Hercegovina (WB13-REG-ENE-01)

400kV interkonekcija Srbija-Crna Gora-Bosna i Hercegovina (WB13-REG-ENE-01)
Priprema tehničke dokumentacije i podrška Operatoru prenosnog sistema
1. Idejni i Glavni projekat DV 400kV u tri zemlje i uvođenje u TS Pljevlja 2
2. Studije uticaja na životnu i socijalnu sredinu ESIA / EIA
3. Studija mrežnog sistema i tržišta
4. Finansijsko-ekonomska procena
5. Plan implementacije projekta

Izvršene usluge:
• Upravljanje projektom
• Studije uticaja na životnu i socijalnu sredinu ESIA / EIA
• Kompletne projektantske usluge