Srp / Eng 

TE – KO Kostolac: Ugovor za izradu elaborata prelaska osam DV 110kV preko pristaništa

Početkom meseca potpisan je novi ugovor za izradu elaborata prelaska DV 110kV preko infrastrukture pristaništa u Kostolcu. Posao je dodeljen putem javne nabavke, a rok za realizaciju projekta je 75 dana.

U pitanju je ukupno 8 dalekovoda 110kV koji ukrštaju postojeći kanal u blizini TE Kostolac. Kanal bi trebalo da postane plovan, te je potrebno proveriti ispunjenost uslova koji su regulativom definisani za ovu namenu predmetne infrastrukture. Vlasnik vodova je JP Elektromreža Srbije, koja izdaje uslove za ukrštanja.

U slučaju potrebe za rekonstrukcijom dalekovoda, potrebno je izraditi i Projektne zadatke za izradu projekata rekonstrukcije dalekovoda.