Srp / Eng 

Veliki uspeh H-Bridges tima ETF-a

Sa ponosom možemo da objavimo da je H-Bridges tim ETF-a osvojio prvo mesto na najvećem svetskom univerzitetskom takmičenju u oblasti inovativnih i energetski efikasnih rešenja International Future Energy Challenge 2019, održanom na Univerzitetu u Medisonu (savezna američka država Viskonsin). Prototip električnog bicikla koji je razvijen u laboratoriji za digitalno upravljanje i električna vozila Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je zadovoljio svaki pojedinačni kriterijum takmičenja. Kao kompaniji koja podstiče napredak mladih bilo nam je zadovoljstvo što smo bili u prilici da pomognemo ovim nadarenim i vrednim članovima H-Bridges tima ETF-a da ostvare ovaj uspeh.

Konsultantske usluge na projektu izgradnje 400 kV dalekovoda TS Kragujevac 2 – TS Kraljevo 3 i proširenja trafostanica Kragujevac 2 i Kraljevo 3

Ovog oktobra, konzorcijum ÅF Consult Switzerland i ELEM & ELGO potpisali su sa srpskim operatorom prenosnog sitema Elektromreža Srbije ugovor za konsultantske usluge na projektu izgradnje 400 kV dalekovoda TS Kragujevac 2 – TS Kraljevo 3 i proširenja trafostanica Kragujevac 2 i Kraljevo 3. Usluge obuhvataju konsultantske tokom realizacije projekta razvoja prenosne mreže. Obuhvaćene su faza pripreme i implementacije projekta za dva lota (dalekovod i trafostanice), uključujući pripremu tenderske dokumentacije, tenderski postupak, proces pregovaranja ugovora i konsultantske usluge tokom faze implementacije. Ugovor će biti realizovan u roku od 36 meseci. Projekat sufinansiraju KfW i WBIF.

Pušten u rad Vetropark Alibunar

Belgijska kompanija Elicio otvorila je 11. septembra 2018. godine vetropark Alibunar, koji se sastoji od 21 jedinice, ukupne snage 42MW. Svečanosti povodom završetka vetroparka Alibunar prisustvovali su ministar rudarstva i energetike Republike Srbije Aleksandar Antić, ambasadori kraljevine Belgije i Švajcarske, predstavnici IFC i Unicredit banke, predstavnici pokrajinske Vlade, opštine Alibunar i brojni partneri i saradnici na projektu, među kojima i predstavnici izvođača, kao i deo našeg E&E tima. ELEM & ELGO d.o.o. na projektu ima ulogu FIDIC konsultanta i stručnog nadzora za komponentu priključka vetroparka na elektroenergetski sistem (dalekovod 110kV i priključno-razvodno postrojenje 110kV).

Napredak specijalizovanih obuka u iračkom Kurdistanu

U toku je sprovođenje treninga u Erbilu (irački Kurdistan, KRG) i do sada su naši eksperti završili 11 obuka iz  oblasti prenosa i distribucije električne energije. Preostale 4 obuke će biti finalizovane u maju 2018. godine. Zadovoljstvo nam je napomenuti da je ovo veliko iskustvo za naš tim. Naše usluge su veoma dobro prihvaćene, a polaznici kurseva iz Ministarstva energetike KRG-a veoma su zainteresovani za učešće na obukama. Za naše eksperte je posebno zanimljiva razmena iskustava sa inženjerima i tehničarima iz Ministarstva energetike KRG-a.

DV 2×400 kV TS Pančevo 2 – granica sa Rumunijom

E&E je izvršio tehnički pregled objekta DV 2×400 kV TS Pančevo 2 – granica sa Rumunijom, koji je izgrađen kao interkonektivni prekogranični dalekovod, i koji je prva deonica Transbalkanskog koridora. Celokupan projekat finansiran je sredstvima EMS-a, a izvođači radova su bile domaće kompanije. Transbalkanski koridor dalekovodima će spojiti Rumuniju, Srbiju, BiH, Crnu Goru i Italiju. Dalekovodi su trasirani od Rešice u Rumuniji do Pančeva, Obrenovca i Bajine Bašte, zatim do Pljevalja u Crnoj Gori i Lastve, a podvodnim kablom će veza biti ostvarena sa Vilanovom u Italiji. U Srbiji jedan krak koridora vodi do Kragujevca i Kraljeva, a deo ide i do Višegrada u BiH (Republika […]

Izvođenje specijalizovanih obuka u Kurdistanu (Irak)

U julu 2017. godine ELEM & ELGO je potpisao ugovor za sprovođenje 13 obuka u iračkom Kurdistanu, a koje se odnose na različite oblasti prenosa i distribucije električne energije, uključujući i projektovanje objekata prenosa, izvođenje radova, održavanje, tehničke standarde, obuke vezane za korišćenje specijalizovanog softvera, itd. Ugovor je potpisan sa nemačkom kompanijom Luthardt (glavni ugovarač) a klijent je Ministarstvo ekonomije Kurdistana (Irak). Ugovor se sastoji od dela pripreme materijala za obuku i samih obuka koje će se odvijati u Erbilu. Usluge će se pružati tokom 2017. i 2018. godine

33. Savetovanje CIGRE Srbija

Od 05. do 08. juna 2017. godine na Zlatiboru će biti održano 33. savetovanje srpskog nacionalnog komiteta CIGRE Srbija. ELEM & ELGO će i ovaj put učestvovati na savetovanju, i to u marketinškom delu kao DONATOR, a u stručnom delu prisustvom svojih inženjera na konferenciji i posebno na sastancima stručnog komiteta STK B2 Nadzemni vodovi.

Upravljanje projektom Konsultantske usluge za priključenje na mrežu 110kV Vetropark Alibunar

E&E je potpisao novi ugovor za konsultantske usluge na projektu 110 kV priključka na mrežu vetroelektrane Alibunar. Projekat vetroparka je jedan od prvih projekata vetroparkova u Srbiji koji je došao do faze realizacije, razvijen od strane belgijske kompanije Elicio NV, preko svoje lokalne firme Electrawinds S d.o.o Kada bude izgrađen, vetropark će se sastojati od 21 jedinice, ukupne instalisane snage 48MW. Projekat priključka na mrežu  se sastoji od priključno-razvodnog postrojenja 110 kV i dalekovoda 110kV. Dalekovod će biti priključen na postojeći DV 110 kV br. 151/2 TS Pančevo 2 – TS Alibunar. Izabrani izvođač radova za komponentu priključka na mrežu je konzorcijum Elektroizgradnja d.o.o i Elektroistok […]