Srp / Eng 

Novi ugovor za izradu projekata za priključenje novog vetroparka Bela Anta na prenosnu mrežu

E&E je sa investitorom novog vetroparka Bela Anta (Wellbury Bela Anta d.o.o.) potpisao ugovor za izradu tehničke dokumentacije za priključenje novog vetroparka Bela Anta na prenosnu mrežu, u delu koji se odnosi na dalekovod 110kV (dužina oko 10km).
.
Usluga obuhvata izradu tehno-ekonomske analize, idejnog projekta, geološkog elaborata, projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i elaborata eksproprijacije.
.
Novi vetropark će se nalaziti u blizini sela Dolovo, kod Pančeva. Vetropark će se sastojati od oko 40 jedinica, ukupne instalisane snage od preko 100 MW.
.
Projekat izrade tehničke dokumentacije za razvodno postrojenje 35kV, trafostanicu 110/35kV i priključno razvodno postrojenje 110kV je povereno preduzeću DNP Inženjering d.o.o. iz Novog Sada.