Srp / Eng 

North CSE Corridor – Severni koridor CSE – Novi strateški projekat u Srbiji podržan od strane WBIF

U julu 2020. godine započet je razvoj novog strateškog projekta za srpski prenosni sistem pokretanjem Prethodne studije izvodljivosti. Korisnik studije je srpski operator prenosnog sistema Elektromreža Srbije ad (EMS), a projekat sprovodi IPF7 konzorcijum na čelu sa Hill International. Bespovratna sredstva obezbeđuje Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF). Vodeća finansijska institucija je Nemačka banka za razvoj (KfW). Naš E&E tim odgovoran je za upravljanje projektom i tehničku komponentu (nadzemni vodovi i trafostanice).

Predmetni zadatak je fokusiran na sledeće planirane objekte infrastrukture prenosa, koji su deo Severnog koridora CSE:

TS 400/110 kV Beograd Zapad,
DV 400 kV DV Beograd Zapad – PRP Čibuk 1 i
Rekonstrukcija postojećeg DV 400 kV HE Đerdap 1 – Portile de Fier (Rumunija).

Ove komponente su grupisane u projekat Severnog koridora CSE, s obzirom na to da predstavljaju značajna uska grla ili nedostajuće veze na glavnom 400kV koridoru od istočne Rumunije do regiona Beograda u Srbiji.

Među drugim potencijalnim benefitima projekta, njegova primena trebalo bi da značajno smanji postojeće zagušenja u regionima Beograda i Južnog Banata i omogući buduće povezivanje OIE (obnovljivih izvora energije), posebno vetroparkova u regionu Južnog Banata.

Planirano je da Prethodna studija izvodljivosti, zajedno sa feneralnim projektom nadzemnih vodova i trafostanica i preliminarnom studijom uticaja na životnu sredinu bude završena do maja 2021. godine.

Zadovoljstvo nam je što imamo priliku da budemo deo ovako važnog projekta i pomognemo u njegovom uspešnom razvoju.