Srp / Eng 

ELEM & ELGO SVEDEN AB

Dana 6. septembra 2021. godine, u Švedskoj je registrovano novo preduzeće ELEM & ELGO SVEDEN AB, sa 100% osnivačkim kapitalom ELEM & ELGO d.o.o. Beograd. Cilj osnivanja nove kompanije je razvoj naših poslovnih aktivnosti u Švedskoj i pojačano prisustvo na švedskom tržištu. Nadamo se da ćemo našu novu kompaniju razvijati na isti način kao i u Srbiji, sledeći naše poslovne principe i pozitivnu poslovnu kulturu, a istovremeno primenjujući pozitivnu poslovnu praksu švedskog tržišta.