Srp / Eng 

35ta CIGRE konferencija na Zlatiboru

Ove godine se navršava 70 godina od osnivanja Nacionalnog komiteta Međunarodnog saveta za velike električne mreže CIGRE Srbija. 35. savetovanje je održano od 03. do 08. oktobra 2021. godine na Zlatiboru, poznatom turističkom mestu u Srbiji.

Imali smo čast i zadovoljstvo da budemo sponzori svečanog otvaranja i da se na konferenciji predstavimo sa dva stručna rada: Uticaj čujne buke usled korona efekta na projektovanje nadzemnih vodova (Mihailo Antonijević, Miloš Golubović) i Primena javno dostupnih geodetskih podataka u ranim fazama projektovanja visokonaponskih dalekovoda (Jelena Jonić, Uroš Radosavljević, Miloš Golubović).