Srp / Eng 

30. Savetovanje CIGRE Srbija

Od 29. maja do 3. juna 2011. godine na Zlatiboru je održano 30. savetovanje srpskog nacionalnog komiteta CIGRE Srbija.

ELEM & ELGO je aktivno učestvovao na savetovanju, i to u marketinškom delu kao DONATOR, a u stručnom preko radova svojih zaposlenih, kojih je bilo ukupno 4, u dva studijska komiteta.

Zahvaljujemo se organizacionom i počasnom odboru na odličnoj organizaciji i nadamo se da ćemo na sledećim savetovanjima još značajnije doprineti radu nacionalnog komiteta.